طرح مسئله غیر اسلامی بر خلاف وکالت شماست

سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان (توطئه احزاب- آزادی و دموکراسی)
ساعت ۶ بعد از ظهر ۲۷ مرداد ۱۳۵۸/ ۲۴ رمضان ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
طرح مسئله غیر اسلامی بر خلاف وکالت شماست

طرح مسئله غیر اسلامی بر خلاف وکالت شماست. مثل یک مباحثه: شما یک مساله علمی آنجا بحث بکنید، مانع ندارد بحث بکنید، اما بر خلاف وکالت شماست؛ همان طور که طلاق دادن زن موکلین‌تان بر خلاف وکالت شماست. طرح کردن یک مساله غیر اسلامی هر چه باشد، هر چه مترقی باشد؛ شما نمی‌توانید طرح بکنید. یک دسته دیگری درست کند. ملت خودش اختیار دارد یک دسته هم درست کنند که در مسائل غیر اسلامی بحث بکند، در چهارچوب مسائل اسلامی. البته مسائل اداری و راجع به اداره امور، راجع به اینها، اینها مسائل دیگر هست. اما مطالبی که مربوط به اسلام است اگر یکی بخواهد طرح بکند بر خلاف او، بر خلاف مسیر ملت است؛ و علاوه بر [آن،] خلاف حدود وکالتش است. حد وکالت بیشتر از این نیست. اگر رای هم بدهد، رایش اگر خدای نخواسته همه آقایان هم رای بدهند به یک [مسئله‌] غیر اسلامی، بر خلاف وکالتشان است. مردم وکیلشان نکرده‌اند برای [آن‌]. وقتی بر خلاف وکالت شد، مثل طلاق دادن زن آنها می‌ماند.