وقت‌شناس باشید

سخنرانی در جمع دانشجویان اصفهان (توجه به مسائل فعلی جامعه)
۲۲ شهریور ۱۳۵۸/ ۲۱ شوال ۱۳۹۹
بصیرت,
وقت‌شناس باشید

پس، الآن ما این قدم را نباید فکر کنیم که ما آن هستیم که چه کردیم، و نباید فکر کنیم که بعدها چه خواهیم کرد؛ باید فکر کنیم که حالا باید چه بکنیم.
رشد فکری هر قومی این است که بشناسند مقام را و بفهمند چه وقت باید چه کرد. بسیاری از انحرافات که برای انسان پیدا می‌شود این است که موقع‌شناس نباشد و یک مطالبی که حالا باید طرح بشود آن را طرح نکند، یک مطالبی که حالا وقتش نیست طرح بکند. شما الآن باید همه‌تان و تمام ملت از زن و مرد، از کوچک و بزرگ، از روحانی تا دانشگاهی، همه باید در فکر حال باشید که این قدمی که الآن می‌خواهیم برداریم صحیح‌ برداریم؛ و قدمهای بعد در موقع خودش.