صدبار هم مردم انتخاب کنند، مجلس از همین جنس خواهد بود

سخنرانی در حضور نماینده رئیس جمهور کره شمالی (توطئه‌های امریکا)
۱۶ آذر ۱۳۵۸/ ۱۷ محرّم ۱۴۰۰
مجلس خبرگان قانون اساسی,
صدبار هم مردم انتخاب کنند، مجلس از همین جنس خواهد بود

اگر صد دفعه این قانون اساسی را بخواهند اصلاح بکنند، نمایندگان ملت باز نمایندگانی هستند که علاقه به اسلام دارند. علاقه به کشور خودشان دارند. و همین طوری که این قانون را اینها تصویب کردند آنها تصویب می‌کنند. و اگر صد دفعه به رفراندم بگذارند، مردم همان مردم هستند. مسلمانها همان مسلمانها هستند. علاقه مردم به کشور، و اسلام همان علاقه است. و باز همان را رای خواهند داد. و اینها بیخود دست و پا می‌کنند و شلوغکاری می‌کنند. و این آشوبی که الآن در آذربایجان بپا کردند این هم با دست عمال امریکا دارد انجام می‌گیرد. و مردم شریف آذربایجان بدانند که عمال امریکا هستند که الآن دست در کار هستند و وادار می‌کنند مردم را به این آشوب‌ها و به اینکه یک وقت منجر به برادرکشی بشود. آشوبی هم که در قم انجام شد باز به دست همانها بود. و آنها بودند که می‌خواستند نگذارند قانون اساسی تصویب بشود. و حالا هم با قانون‌ اساسی مخالفند. مخالفت «۱» با قانون اساسی مخالفت با اسلام هست. و شما بیدار باشید.