عیدی بزرگتر از میلاد رسول اکرم

پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران (استقرار عدالت حقیقی)
۷ تیر ۱۳۵۹/ ۱۵ شعبان ۱۴۰۰
انتظار فرج,
عیدی بزرگتر از میلاد رسول اکرم

تمام بشر را مهدی موعود هدایت خواهند کرد ان شاء الله، و ظلم و جور را از تمام روی زمین بر می‌دارند به همان معنای مطلقش. از این جهت، این عید، عید بسیار بزرگی است که به یک معنا از عید ولادت حضرت رسول- صلی الله علیه و آله- که بزرگترین اعیاد است، این عید به یک معنا بزرگتر است.