رفتار برادرانه با زیردستان

سخنرانی در جمع سفیران و کارداران ایران (صدور انقلاب با رشد اخلاق و اسلام)
صبح ۱۴ دی ۱۳۵۹/ ۲۷ صفر ۱۴۰۱ «۱»
کارگزاران نظام اسلامی,
رفتار برادرانه با زیردستان

شما آقایان که در سفارتخانه‌ها هستید موظفید عقلًا و شرعاً به اینکه هر چه ساده‌تر، سفارتخانه هاتان هر چه ساده‌تر باشد. و کیفیت معاشرتتان با آن اشخاصی که کارمند هستند در آنجا و به اصطلاح شما زیردست گفته می‌شوند، برادرانه باشد. و در عین حالی که آنها از شما بپذیرند مطالبی که می‌گویید، لکن برادرانه باید باشد. و همین طور وضع مهمانیهایتان، وضع گذران خودتان، وضع کسانی که در آنجا کار می‌کنند، آنها باید متحول بشود به یک وضع اسلامی که هر کس می‌آید در آنجا اسلام را در آنجا عملًا ببیند.