مردم عملا ببینند که برای خدمت آمدید نه قدرت

سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (لزوم مردمگرا بودن مسئولان)
قبل از ظهر ۱۵ آذر ۱۳۵۹/ ۲۷ محرّم ۱۴۰۱
کارگزاران نظام اسلامی,
مردم عملا ببینند که برای خدمت آمدید نه قدرت

توجّه به این معنا باشد که باید اینها در خدمت مردم باشند. و به مردم حالی کنند که ما خدمتگزاریم؛ حالی کنند لفظاً، حالی کنند عملًا. در عمل این طور باشد که مردم ببینند که این استانداری که آمده است در اینجا، آمده است خدمت کند به مردم، مشغول خدمت به مردم است. خوب، وقتی مردم ببینند که کسی مشغول به خدمت است دیگر دعوا ندارند با او. دعوا آن جا پیدا می‌شود که ببینند آمده است که مردم را داغ کند. آمده که با هر وسیله‌ای اخّاذی کند. آمده است قدرت خودش را تثبیت کند. وقتی مردم دیدند که یک نفری می‌خواهد قدرت خودش را تثبیت کند، مردم با او مخالف می‌شوند.