دوست مردم باشید

سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (لزوم مردمگرا بودن مسئولان)
قبل از ظهر ۱۵ آذر ۱۳۵۹/ ۲۷ محرّم ۱۴۰۱
کارگزاران نظام اسلامی,
دوست مردم باشید

توجّه کنید به اینکه هم صلاح خود شماست و هم صلاح کشور شماست و هم صلاح ملت است که شما با مردم دوست باشید. مردم احساس کنند که اینها دوستهای آنها هستند که آمده‌اند. برای اینکه مثلًا فرض کنید که ژاندارمری مثل آن وقت نباشد که مردم از ترس او نمی‌توانستند عبور کنند نه از دست دزدها!