برای مردم ضربتی کار کنید

سخنرانی در جمع هیات دولت (انتظار ملت از دولت و ضرورت انجام آن)
ساعت ۳۰: ۱۰ صبح ۲۰ شهریور ۱۳۵۹/ ۱ ذی القعده ۱۴۰۰
کارگزاران نظام اسلامی,
برای مردم ضربتی کار کنید

این را باید انسان توجه بکند به اینکه این چند روز می‌گذرد. این ریاستها می‌گذرد. شما هر چه هم بخواهید [ریاست‌] بکنید، از محمد رضا نمی‌توانید بالاتر بروید. هر چه هم دست و پا بکنید آن را، آنها را پیدا نمی‌کنید و ان شاء الله، پیدا نخواهید کرد و نخواهید که بخواهید. او رفت، تمام شد؛ حالا پیش خداست. چه خواهد شد، خدا می‌داند. ما هم این روز را داریم. ما هم فردا، یکی مثل من دیرتر و زودتر، و آن هم که معلوم نیست که کی زودتر. ولی خوب، ما آخر [عمرمان‌] است و باید برویم.
شما که الآن جوان هستید، به فکر این باشید که اصلاح کنید خودتان را. به فکر این باشید که برای این مملکت کار بکنید. ننشینید باز تو وزارتخانه‌ها و هی همان حرفهای سابق باشد و همان کاغذبازی‌ها و یک بودجه‌ای که برای یک جایی می‌خواهند، این قدر این طرف و آن طرف برود که مَنْسی بشود. اینها را به طور ضربتی کار بکنید. برای‌ مردم کار بکنید.