نمونه کاملِ قرآنِ صاعد

اهدانامه به آقای علی خمینی (اهدای کتاب صحیفه سجادیه)
۲۲ آذر ۱۳۶۷/ ۳ جمادی الاول ۱۴۰۹
صحیفه سجادیه,
نمونه کاملِ قرآنِ صاعد

صحیفه کامله سجادیه، نمونه کامل قرآن صاعد است و از بزرگترین مناجات عرفانی در خلوتگاه انس است که دست ما کوتاه از نیْل به برکات آن است؛ آن کتابی است الهی که از سرچشمه نور الله نشات گرفته و طریقه سلوک اولیای بزرگ و اوصیای عظیم الشان را به اصحاب خلوتگاه الهی می‌آموزد. کتاب شریفی است که سبک بیان معارف الهیه اصحاب معرفت را چون سبک قرآن کریم بدون تکلف الفاظ در شیوه دعا و مناجات برای تشنگان معارف الهیه بیان می‌کند.