سفره‌ی الهی

اهدانامه به آقای علی خمینی (اهدای کتاب صحیفه سجادیه)
۲۲ آذر ۱۳۶۷/ ۳ جمادی الاول ۱۴۰۹
صحیفه سجادیه,
سفره‌ی الهی

این کتاب مقدس چون قرآن کریم سفره الهی است که در آن، همه گونه نعمت موجود است و هر کس به مقدار اشتهای معنوی خود از آن استفاده می‌کند. این کتاب همچون قرآن الهی ادقِّ معارف غیبی که از تجلیات الهی در ملک و ملکوت و جبروت و لاهوت و ما فوق آن حاصل می‌شود در ذهن من و تو نیاید و دست طلبکاران از حقایق آن کوتاه است، به شیوه خاص خود قطراتی که از دریای بیکران عرفان خود می‌چشاند و آنان را محو و نابود می‌کند:

پس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم انا إلیه راجعون‌