مجاهدت برای پیشبرد آمال اسلامی

سخنرانی در جمع بانوان اردبیل (تاثیر حضور بانوان در صف مقدم نهضت)
۲۶ مرداد ۱۳۵۹/ ۶ شوال ۱۴۰۰ «۱»
دفاع مقدس و زنان,
مجاهدت برای پیشبرد آمال اسلامی

ملتى كه شهيد در راه اسلام، هم از بانوان دارد و هم از مردها و شهادت را هم بانوان طلب مى‌كنند و هم مردها، آسيب نخواهد ديد.
ما اميدواريم به اين سيل خروشان ملت كه در جلوى آنها بانوان محترم كه ارزشمندترين قشرهاى ملت هستند و براى پيشبرد آمال اسلامى مجاهدت مى‌كنند؛ به ملت ايران تبريك عرض مى‌كنم. و باك از هيچ قدرتى نداريم؛ براى اينكه يك ملتى كه زن و مردش براى جانفشانى حاضرند و طلب شهادت مى‌كنند، هيچ قدرتى با آن نمى‌تواند مقابله كند.
قدرت شما قدرت الهى است. شما بانوان محترم براى خدا قيام كرديد و براى خدا در اين قيام پايدار هستيد و آسيب نخواهيد ديد.