بدنه ارتش به شاه وفادار نیستند

مصاحبه با رادیو کانادا درباره موقعیت شوروی پس از پیروزی انقلاب‌
۱۱ آذر ۱۳۵۷/ ۱ محرّم ۱۳۹۹
ارتش شاهنشاهی,
بدنه ارتش به شاه وفادار نیستند

[ارتش ايران را امريكايى‌ها تعليم داده‌اند و نسبت به شاه وفادار هستند. چنانكه شاه سقوط كند، چه كسى ارتش را كنترل مى‌كند؟]
- بعضى از افراد طبقه اول ارتش به شاه وفادارند، ولى رده‌هاى بعد، اين طور نيستند.