جدایی از ملت، دلیل تزلزل

سخنرانی در جمع مردم و پرسنل ارتش (استقلال کشور- نقش ارتش)
صبح ۱۹ تیر ۱۳۵۸/ ۱۵ شعبان ۱۳۹۹
ارتش شاهنشاهی,
جدایی از ملت، دلیل تزلزل

در رژيم‌هاى غير توحيدى و غير اسلامى، دولت‌ها از ملت جدا هستند، ارتش از ملت جداست. و با جدا بودن ارتش از ملت و دولت از ملت و رژيم‌ها از ملت، رژيم‌ها متزلزل‌اند؛ نمى‌توانند استقلال خودشان را حفظ كنند؛ نمى‌توانند در مقابل اجانب پايدار باشند.