عدم صلاحیت سران ارتش

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (عدم صلاحیت پهلوی برای حکومت)
۱۰ دی ۱۳۵۷/ ۱ صفر ۱۳۹۹
ارتش شاهنشاهی,
عدم صلاحیت سران ارتش

 آنهايى كه ارتش را اداره مى‌كنند و از رؤساى ارتش هستند، اگر اينها مردم صلاحيتدارى بودند روزگار ما به اينجا نمى‌رسيد؛ و من هم حالا اينجا ننشسته بودم براى شما صحبت كنم؛ شما هم حالا اينجا وقتتان را صرف اين كارها نمى‌كرديد.