در خانه‌ها در حال جنگند

سخنرانی در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (شکست قدرتهای پوشالی)
ساعت ۱۰ صبح ۱۲ آبان ۱۳۵۹/ ۲۴ ذی الحجه ۱۴۰۰
دفاع مقدس و زنان,
در خانه‌ها در حال جنگند

الآن شما مى‌بينيد سرتاسر مملكت ما در حال جنگند، دخترهاى توى خانه‌هايشان هم در حال جنگند؛ براى جنگيها دارند كار مى‌كنند.