نهراسید و مقاومت کنید

پیام به روحانیون و ملت مسلمان ایران (افشای جنایتهای رژیم شاه)
۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۲/ ۲۴ ذی الحجه ۱۳۸۲
نقشه‌های استعماری درباره زنان,
نهراسید و مقاومت کنید

از سخط خداى تعالى بهراسيد. اگر به واسطه سكوت شماها به اسلام لطمه‌اى وارد آيد، نزد خداى تعالى و ملت مسلمان مسئول هستيد: إذَا ظَهَرَتِ البِدَعُ فَلِلعَالِمِ أَن يُظهِرَ عِلمَهُ، و إلّا فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللَّهِ. «4» از تساوى حقوق اظهار تنفر كنيد؛ و از دخالت زن‌ها در اجتماعى كه مستلزم مفاسد بي‌شمار است، ابراز انزجار، و دين خدا را يارى كنيد. و بدانيد إن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُركُم و يُثَبِّت أَقدَامَكُم. «5» از اخافه و ارعاب سازمان‌ها و دستگاه شهربانى هراسى به خود راه ندهيد. آن‌ها نيز مثل شما ملزم و مجبورند؛ و بسيارى از آن‌ها با شما همراه و از دستگاه بيزارند.