باید با تمام قوا جدیت کنید

سخنرانی در جمع دانشجویان تکنیکوم تهران (ملاکهای ریاست جمهوری)
۹ دی ۱۳۵۸/ ۱۰ صفر ۱۴۰۰
انتخابات و مردم,
باید با تمام قوا جدیت کنید

ممكن است كه اگر شماها يا سستى كنيد براى يك همچو امر مهمى و طورى باشد كه به نظر بيايد كه بى‌تفاوتيد- اگر شد؛ برويد رأى بدهيد، اگر نشد نرويد- و يا گروه‌هاى شما با هم اختلاف پيدا بكنند، ممكن است اشخاصى كه لايق اين مقام نباشند به اين مقام برسند. اين امرى است كه بسته به نظر خودتان و بايد با تمام قوا جديت كنيد كه سرنوشت اسلام و مسلمين را به دست كسى كه لايق براى اين مقام نباشد، ندهيد. و من اميدوارم كه با اتكال به خدا اين مطلوب هم حاصل بشود. و از خداى تبارك و تعالى سلامت و توفيق و رفاه ملت را خواستارم.