واگذاری تایید صلاحیت انتخابات اول ریاست جمهوری به مردم

پیام به ملت ایران (اولین انتخابات ریاست جمهوری)
۱۴ دی ۱۳۵۸/ ۱۵ صفر ۱۴۰۰
شورای نگهبان, انتخابات و مردم,
واگذاری تایید صلاحیت انتخابات اول ریاست جمهوری به مردم

در اين موقع كه به خواست خداوند متعال يكى ديگر از مراحل استقرار نظام جمهورى اسلامى در دست تحقق است؛ و ملت مبارز بيدارِ ايران در صدد تعيين و انتخاب رئيس جمهور مى‌باشد، لازم است تذكراتى داده شود:
1- با اينكه در اين دوره به حسب قانون اساسى مصوب از ناحيه ملت، تصديق صلاحيت رئيس جمهور و واجد بودن شرايط او به عهده اين جانب است، به واسطه بعضى مصالح و جهات لازم المراعاة، از آن جمله وضع استثنايى كه كشور دارد، لازم است در اين امر مهم حياتى تأخير نشود. از طرفى شناسايى بيش از 120 نفر محتاج به زمانى طولانى است؛ و تأخير در اين حالِ استثنايى به صلاح ملت و كشور نيست، به اين جهت و جهات ديگر اين جانب امر صلاحيت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم كه خود سرنوشت خود را تعيين كنند.
2- در دوره‌هاى آينده كه ان شاء اللَّه استقرار كامل حاصل شد، به حسب قانون اساسى بايد اين امر به وسيله شوراى نگهبان عمل؛ و آنان هستند كه بايد تشخيص صلاحيت رئيس جمهور را به حسب موازين قانونى بدهند.