مراقب توطئه‌ها باشید

پیام به ملت ایران (اولین انتخابات ریاست جمهوری)
۱۴ دی ۱۳۵۸/ ۱۵ صفر ۱۴۰۰
انتخابات و مردم,
مراقب توطئه‌ها باشید

 اين جانب از ملت شريف ايران تقاضا مى‌كنم كه در اين امر مهم حياتى، سستى و بى‌تفاوتى از خود نشان ندهند. و انتظار دارم همان طورى كه با شور و شعف به پاى صندوق‌هاى رأى براى تصويب جمهورى اسلامى رفتند، در اين امر نيز با جديت و علاقه به اسلام، شركت كنند؛ كه خداوند متعال با آنان است و پيروزى نصيب ملت شريف‌ مسلمان است.
ملت شريف با كمال هوشيارى و توجه به توطئه‌ها و بند و بست‌ها كه در دست اجراست، و مى‌خواهند نگذارند ملت در اين مرحله مهم پيروز شود، و در صدد ايجاد انحراف هستند، مراعات شرايطى را كه در قانون اساسى ذكر شده است با كمال دقت بنمايند.