این‌طور نباشد که بریزید به جان هم!

پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران (اولین انتخابات ریاست جمهوری)
۴ بهمن ۱۳۵۸/ ۶ ربیع الاول ۱۴۰۰
انتخابات و مردم,
این‌طور نباشد که بریزید به جان هم!

اين‌كه پاى صندوق‌ها كه مى‌رويد  اين طور نباشد كه با هم اختلاف پيدا بكنيد يك مسئله‌اى است كه براى كشور است. هر يك از اينها كه ببرند، براى كشور لا بد خدمت خواهند كرد. و اگر خدمت نكنند ملت هست و آنها را بر كنار خواهد كرد. از اين جهت به طور خصمانه با هم رفتار نكنيد. برادر باشيد با هم. اگر يكى رئيس جمهور شد، شما هم به او اعانت كنيد. اين طور نباشد كه قبل از اينكه رئيس جمهور بشود بريزيد به جان هم. فردا پاى اين صندوق‌ها بريزيد به جان هم. يا بعض از قشرها شركت نكنند. من از همه قشرهاى ملت، چه فارس، چه ترك و چه كرد و چه بلوچ و چه تركمن و چه بختيار [ى‌] و چه ساير قشرهايى كه و طوايفى كه هستند در ايران، از اين‌ها تقاضا مى‌كنم، عاجزانه تقاضا مى‌كنم كه طورى نكنيد كه در خارج منعكس بشود كه شما يك مردمى هستيد كه تربيت اسلامى نداريد. شما يك مردمى هستيد كه با هم سر دنيا نزاع مى‌كنيد. رياست جمهور [ى‌] چيزى نيست كه شما به آن اهميت بدهيد. اگر رياست جمهور خوب باشد، آن است كه خدمت به ملت مى‌كند و اگر بد باشد، آن است كه راه جهنم را بايد بپيمايد. خيلى در صدد اين نباشيد كه براى خاطر اينكه يكى بيشتر مى‌خواهد رأى ببرد، يكى كم‌تر مى‌خواهد رأى ببرد به هم بريزيد و جنگ و نزاع باشد، و اسباب ناراحتى همه را فراهم كنيد. و من هم كه اينجا هستم و در بيمارستان هستم از اين جهت، ناراحت و ناراضى باشم.