مبادا در مبارزات انتخاباتی نهضت را لکه‌دار کنید

پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران (انتخابات مجلس)
۲۳ بهمن ۱۳۵۸/ ۲۵ ربیع الاول ۱۴۰۰
انتخابات و مردم,
مبادا در مبارزات انتخاباتی نهضت را لکه‌دار کنید

تا آن‌جايى كه من شاهد انتخابات در ايران بودم، از زمان قبل از رضا شاه، سال‌هاى طولانى كه شاهد بودم انتخابات را، انتخاب آزاد در ايران نبود. منتها انتخابات يك‌ وقت با زور خوانين بلاد و مالكين بلاد انجام مى‌گرفت، و زمان رضا شاه كه دست آن‌ها كوتاه شد، تحت كنترل رضا شاه بود، و ديگر مجلسى در كار نبود به جز انتصاباتى كه از اشخاص معلوم، و در زمان محمد رضا بدتر از او شد. من مى‌توانم ادعا كنم كه انتخابات در اين سال، تنها انتخاباتى است كه به رأى مردم و بدون فشار كسى و بدون اينكه دخالت داشته باشند اشخاص در آراى مردم، انجام خواهد گرفت. لكن من از همه قشرها، از همه ملت مى‌خواهم كه آداب اسلامى خودشان را نسبت به همه امور، خصوصاً در انتخابات حفظ كنند. و مبادا خيال كنند كه مبارزات انتخاباتى عبارت از اين است كه به ديگران بد بگويند و كارشكنى بكنند. البته دعوت به انتخاب اشخاص مانع ندارد، لكن توجه داشته باشند كه همان طور كه در انتخاب رئيس جمهور، به آن سلامت و به آن آرامش و به آن خوبى گذشت- كه نمونه بود در ايران- من اميد آن دارم كه در اين انتخابات هم به همان طور بگذرد. و همه با هم برادروار در يك مقصد باشيم. در يك مقصد باشيد. و خداوند را شاهد بدانيد، و ناظر بدانيد، و نهضت را لكه‌دار نكنيد. دشمن‌ها در صددند كه خرده‌گيرى كنند. و من اميدوارم كه خداوند همه شما را تأييد كند. و همه با سلامت اين انتخابات را هم بگذرانيد و بعد را هم همين طور.