در انتخابات وحدت کلمه خود را حفظ کنید

پیام به ملت ایران (انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۲۳ بهمن ۱۳۵۸/ ۲۵ ربیع الاول ۱۴۰۰
انتخابات و مردم,
در انتخابات وحدت کلمه خود را حفظ کنید

سرفرازى و مباهات آن گاه به حد كمال خواهد رسيد كه در انتخابات مجلس شوراى اسلامى، چون انتخابات رياست جمهورى كمال رشد انسانى- اسلامى خود را نشان دهيد. شما اى ملت عزيز كه براى خدا و جلب رضاى او بپاخاستيد و با تأييد و توفيق ذات مقدسش به پيروزى معجزه‌آسا رسيديد، اكنون نيز در اين مرحله كه مقام امتحان است كوشش كنيد كه مصالح اسلام و كشور اسلامى را فداى منافع شخصى يا گروهى نكنيد. من انتظار دارم كه وحدت كلمه خود را حفظ و در انتخاب وكلاى خود رضاى حق را بر رضاى خود مقدّم داريد.