عدم دقت در انتخاب، اسلام را در معرض خطر قرار می‌دهد

پیام به ملت ایران (شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی)
۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۹/ ۲۱ جمادی الثانی ۱۴۰۰
انتخابات و مردم,
عدم دقت در انتخاب، اسلام را در معرض خطر قرار می‌دهد

روز جمعه روزی است که اسلام و ملت مسلمان یا به آمال الهی خود می‌رسند و یا با اخلالگران و معتقدان به مکتبهای ضد اسلامی در مجلس اسلامی مواجه می‌شوند و اسلام و قرآن را در معرض خطر قرار می‌دهند. باید ملت شریف ایران بدانند که اسلام، عزیزتر از آن است که برای هواهای نفسانی و جلب توجه گروهها یا اشخاصی پشت به آن نموده و مقاصد فانی خود را بر مقاصد عالی و باقی حق تعالی مقدّم دارند. در این دوره که اولین مجلس اسلامی است و سرنوشت مجالس دوره‌های بعد هم امروز باید تعیین شود، هر خشت کجی که در این مجلس به دست کسانی که اسلام را نمی‌خواهند پیاده شود و یا از روی جهالت با مسائل برخورد می‌کنند گذاشته شود، سنتی می‌شود برای همیشه؛ و کسی که سنت کجی را بنا گذارد، تمام گناهانی که به واسطه آن ارتکاب شود به عهده اوست.