اجازه سواستفاده را ندهید

پیام به ملت ایران (شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی)
۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۹/ ۲۱ جمادی الثانی ۱۴۰۰
انتخابات و مردم,
اجازه سواستفاده را ندهید

ممکن است بعضی شیاطین، مطالبی را بین مردم ناآگاه پخش کنند و آنان را در رای دادن یا رای به اشخاص صحیح دادن منحرف کنند. یک آنکه گفته شود کسانی که در مرحله اول رای دادند نباید در این مرحله رای دهند، در صورتی که این مرحله با مرحله اول فرقی ندارد و مقتضی است همه ملت در رای دادن شرکت کنند. دوم آنکه گفته شود خوب است به همه گروهها چه چپی و چه انحرافی رای دهید که مجلس شورا جامع همه گروهها باشد. این یک مطلب غلطی است که منحرفین درست کرده‌اند تا در مجلس با خدعه شرکت کنند، و ملت به این مطالب انحرافی گوش فرا ندهد و به اشخاص با شرایط فوق رای دهد.
 امید است ملت مسلمان ایران در این امر حیاتی که سرنوشت جامعه به آن مرتبط است شرکت کنند و روز جمعه همه قشرها زن و مرد بپاخیزند و به سوی صندوقها بروند و رای خود را بدهند.
در این روز افرادی فرصت طلب در حوالی صندوقها جمع می‌شوند و به مردم پیشنهاد افرادی خاص را می‌کنند؛ به حرفهای آنان گوش ندهید و آرای خود را به اشخاص صحیح بدهید.
 اشخاص بیسواد قبلًا با مشورت اشخاص مطمئن متدین، کاندیداهای خود را ...به وسیله شخص متدینی بنویسند و باز به شخص دیگری که مطمئن است بدهند بخواند و خودشان با دست خودشان رای خود را به صندوق بیندازند و اختیار نوشتن رای یا به صندوق انداختن را به هیچ کس ندهند.