تعیین سرنوشت، همچون نماز

سخنرانی در جمع خانواده‌های شهدای هفتم تیر (هوشیاری در مقابل توطئه‌ها)
صبح ۱۱ تیر ۱۳۶۰/ ۲۹ شعبان ۱۴۰۱ «۱»
انتخابات و مردم,
تعیین سرنوشت، همچون نماز

تکلیفی که به همه ملت متوجه است، به زن و مرد و آن کسی که به حد رای دادن قانونی رسیده واجب است این مساله که در پای صندوقهای تعیین رئیس جمهور حاضر بشوند و رای بدهند. چنانچه سستی بکنید، کسانی که می‌خواهند این کشور را به باد فنا بدهند، ممکن است پیروز بشوند. باید همه شما، همه ما، زن و مرد، هر مکلف همان طور که باید نماز بخواند، همان طور باید سرنوشت خودش را تعیین کند. ما یک سیلی خوردیم از اشتباه، ما همه این نابسامانیهایی که الآن داریم برای اینکه اشتباه کردیم، نباید اشتباه تکرار بشود.