مواظب بوق‌های تبلیغاتی باشید

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (انتخابات ریاست جمهوری)
قبل از ظهر ۷ مهر ۱۳۶۰/ ۳۰ ذی القعده ۱۴۰۱
انتخابات و مردم,
مواظب بوق‌های تبلیغاتی باشید

اینها می‌خواهند که مردم را در رای ریاست جمهوری سست کنند. با کشتن یک فرد و لو اینکه هر چه بزرگ باشد و متعهد، مردم ما از رای دادن به ریاست جمهوری و از حاضر شدن پای صندوقها برای کمک به اسلام و جمهوری اسلامی، خیال کردند سست می‌شوند! این هم یک خیال باطل است و ملت ما این مساله را یک مسئله الهی شرعی و یک تکلیف خدایی می‌داند که به پای صندوقها در روز جمعه ان شاء اللَّه، برود و با صفهای طولانی مرصوص، به شخصی متعهد رای بدهد. اینها می‌خواهند مردم ما را تضعیف کنند؛ روحیه‌شان را برای شهادت یک نفر، ده نفر، صد نفر، هزار نفر. این خیال، خیال خام باطلی است...

مسئله دیگر قضیه انتخابات است که من در عین حال که قبلًا هم تذکر دادم، حالا هم تذکر می‌دهم به همه ملت که همه این شرارتها که در سطح کشور الآن می‌شود ممکن است برای این باشد که شما را از رفتن به پای صندوق بترسانند و شما را از خدمت به اسلام و خدمت به مسلمین سست کنند. و باید همه ما در این امر توجه داشته باشیم که این یک امر حیاتی است برای جمهوری اسلام. شما می‌بینید که در عین حال که در آرای قبل از این، برای شهید رجایی چهارده میلیون جمعیت شرکت کرد و سیزده میلیون رای آورد شهید رجایی، مع ذلک، آن فاسدها، آن مصاحبه‌هایی که اشخاص فاسد شکست خورده در خارج کردند، گفتند بیش از دو میلیون اینها رای نداشتند. شما چنانچه سطح رایتان از زمان سابق- خدای نخواسته- کمتر بشود، بوقهای تبلیغاتی خارج و شکست‌خورده‌های فراری به خارج خواهند گفت که ایران از اسلام رو برگردانده و از جمهوری اسلامی رو برگردانده است. و این تبلیغ در همه جا خواهد شد و این ممکن است در دنیا پایه‌های این جمهوری را سست کند. و این یک تکلیفی است که ما نگذاریم این نهضت و این انقلاب سست بشود تا آنکه به آن پیروزی نهایی برسد و اسلام و احکام قرآن به همه معنا، در این کشور پیاده بشود.