ثابت کنید که اعراض نکرده‌اید

سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان خراسان (نماز جمعه و تاثیر آن در جامعه)
صبح ۳ آذر ۱۳۶۱/ ۸ صفر ۱۴۰۳
انتخابات و مردم,
ثابت کنید که اعراض نکرده‌اید

از جمله اموری که اجانب به آن دامن‌می‌زنند، همین مسئله انتخابات است. هر انتخاباتی که در ایران می‌شود اینها می‌گویند: مردم این دفعه نمی‌آیند، مردم سست و خسته شده‌اند. و شما دیدید که در انتخابات گذشته، از انتخابات اصل نظام جمهوری اسلامی گرفته تا مجلس خبرگان برای قانون اساسی، مجلس و روسای جمهور، مردم هر دفعه بهتر از دفعه قبل شرکت کرده‌اند.
الآن هم عده‌ای در خارج نشسته‌اند و تبلیغ می‌کنند که این دفعه دیگر مردم خسته شده‌اند و شور سابق را ندارند و از این قبیل حرفها. اینها اکثراً عقده‌هایی در دل دارند و روی همین عقده‌هاست که این صحبتها را می‌کنند. اگر عقده‌های درونی آنها حل می‌شد، چنین صحبتهایی را نمی‌کردند. همین منافقین و دیگران که مردم آنها را از ایران بیرونشان کرده‌اند، در خارج نشسته‌اند و می‌گویند: مردم با ما هستند.
شما ائمه جمعه موظفید برای جلوگیری از شیطنت‌هایی که اینها می‌کنند و می‌گویند مردم اعراض کرده‌اند و در انتخابات شرکت نمی‌کنند، مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنید و مردم نیز ثابت کنند که اعراض نکرده‌اند و با شرکتشان در انتخابات ثابت کنند که از اسلام رویگردان نیستند.