جدایی از ملت، دلیل تزلزل

سخنرانی در جمع مردم و پرسنل ارتش (استقلال کشور- نقش ارتش)
صبح ۱۹ تیر ۱۳۵۸/ ۱۵ شعبان ۱۳۹۹
ارتش و مردم,
جدایی از ملت، دلیل تزلزل

اساس استقلال مملکت بر ارتش است؛ بر نیروهای زمینی و هوایی است؛ لکن ارتشی که متکی به ملت باشد، ارتشی که از خود ملت باشد. در رژیمهای غیر توحیدی و غیر اسلامی، دولتها از ملت جدا هستند، ارتش از ملت جداست. و با جدا بودن ارتش از ملت و دولت از ملت و رژیمها از ملت، رژیمها متزلزل‌اند؛ نمی‌توانند استقلال خودشان را حفظ کنند؛ نمی‌توانند در مقابل اجانب پایدار باشند، لکن دولتی که متکی بر ملت باشد، ارتشی که متکی بر ملت باشد، می‌تواند استقلال خودش را حفظ کند؛ می‌تواند در مقابل اجانب قیام کند. چنانچه دیدید و دیدیم که ملت بزرگ ما با همراهی ارتش که به دامن ملت برگشت بر قوای شیطانی غلبه کرد؛ و نتوانستند قوای شیطانی، حفظ آن رژیم سابق را بکنند؛ و نخواهند توانست که امثال آن رژیمها را برگردانند.