اگر اشتباهی شده، رسیدگی می‌شود، مواظب اختلاف باشید!

سخنرانی در جمع مسئولان نظام به مناسبت عید مبعث (موانع تحقق اسلام در جامعه)
صبح ۹ اردیبهشت ۱۳۶۳/ ۲۷ رجب ۱۴۰۴
انتخابات و خواص,
اگر اشتباهی شده، رسیدگی می‌شود، مواظب اختلاف باشید!

در هر صورت من باید تذکر بدهم به اینکه آقایانی که در انتخابات دخالت کردند باز هم با کمال خلوص نیت دخالت بکنند و هرگز از این معنا که من نبردم و او برده است دلخور نباشند. شما همه برادر هستید، دوستید. این دوست باشد در مجلس یا آن دوست باشد یا من باشم، اینها مطرح نباید باشد پیش ملت ایران و مطرح نیست ان شاء اللَّه. من امیدوارم که در این دوره‌ای که باز پیش می‌آید و باید انتخابات بعد از چند روز دیگر با جدیت آقایانی که دست اندر کار هستند، مثل وزیر کشور و مثل شورای نگهبان، بزودی این امر شروع بشود که مجلس ما، ایران ما یک روز بدون مجلس نباشد. و آقای امامی «1» مژده این معنا را الآن به من دادند که نه، همین طور خواهد شد. و من امیدوارم که ملت‌ ایران به همان طوری که این دفعه آمدند پای صندوقها، این دفعه دیگر هم بیایند و آراء خودشان را در صندوقها بریزند، و قدر این آزادی را بدانند که تحت تاثیر هیچ کس نبودند و احدی در سرتاسر ایران الزام نکرده است کسی را که رای به این بده یا به او بده. الزام به رای دادن هم نکرده است، لکن تکلیف شرعی گفته است.

ما اگر می‌گوییم، تکلیف شرعی می‌گوییم، و الّا نه این است که ما الزامشان بکنیم. این مکلفند شرعاً به اینکه حفظ بکنند جمهوری اسلامی را، و حفظ به این است که در صحنه باشند، و حفظ به این است که اختلافات نداشته باشند، و حفظ به این است که مبادا آن کسی که فرض کنید که برده است باصطلاح برود به رخ او بکشد، آن کسی که نبرده است خیال کند که یک چیزی از دستش رفته است. این حرفها نیست در کار. چیزی نیست اصلش. اسلام است، اسلام در دست همه شما هست شما می‌خواستید آنجا خدمت بکنید نشد حالا در جای دیگر خدمت می‌کنید. می‌خواستید در مجلس خدمت کنید نشد حالا در دولت خدمت می‌کنید، حالا در پستهای دیگر خدمت می‌کنید، حالا در مدرسه خدمت می‌کنید، حالا مشغول به [تدریس‌] می‌شوید. من این امر را که عرض می‌کنم از همه ملت تقاضا می‌کنم که مبادا تحت تاثیر این عناصری که الآن در کار هستند و می‌خواهند القاء اختلاف بکنند، تحت تاثیر اینها واقع بشوید. و همه برادر هم هستید و برادروار با هم باشید، و اگر چنانچه در انتخابات اشتباهاتی شده یا فرضاً تقلبی شده است، خوب، مواردی هست که رسیدگی می‌شود و شورای نگهبان هم یا ابطال می‌کند یا فرض کنید بعضی صندوقها را یا اصل انتخابات را. یک مسئله عادی است که در همه جا هست و این امر مهمی نیست. من امیدوارم که آقایان با کمال اخلاص این دفعه هم وارد بشوند و آراء خودشان را بریزند. و این مبعثی که نورش به همه عالم رسیده است، در صورتی که نتوانستند آن طوری که می‌خواستند بشود ما دنبالش باشیم که زحمات انبیا را حفظ کنیم.
و نگذاریم که خدای نخواسته، آن زحمتی که تا حالا در ایران کشیده شده است و بحمد اللَّه به قدرت خودش رسیده است ایران، و الآن در همه دنیا مطرح است و تنها چیزی که‌ مطرح است الآن بیشتر در همه جا همین معناست، و این هم برای این است که اینها می‌ترسند که مبادا اسلام تحقق پیدا بکند و آرزوهای خودشان از بین برود.