شرکت گسترده در انتخابات، اسباب تقویت اسلام

سخنرانی در جمع مسئولان قضایی و وزارت امور خارجه (وظایف قضات و سفرا)
۸ مرداد ۱۳۶۴/ ۱۱ ذی القعده ۱۴۰۵
انتخابات و مردم,
شرکت گسترده در انتخابات، اسباب تقویت اسلام

از مسائلی که ما در پیش داریم، الآن قضیه انتخابات رئیس جمهور است. من کار ندارم کی رئیس جمهور می‌شود، به من مربوط نیست، من خودم یک رای دارم به هر که دلم می‌خواهد می‌دهم، شما هم همین طور. اما اگر بخواهید در مقابل دنیا اظهار حیات بکنید که بگویید ما بعد از گذشتن چندین سال زنده هستیم، باید مشارکت کنید. اگر- خدای نخواسته- از عدم مشارکت شما یک لطمه‌ای بر جمهوری اسلامی وارد بشود، بدانید که آحاد ما، که این خلاف را کرده باشیم- خدای نخواسته- مسئول هستیم؛ مسئول پیش خدا هستیم. مساله، مسئله ریاست جمهور نیست؛ مساله، مسئله اسلام است؛ مساله، مسئله قواعد اسلام است؛ مساله، مسئله حیثیت اسلام است و مسئله‌ای است که باید ما همه به آن اهمیت بدهیم و بیشتر از هر وقت و بیشتر از هر سال و هر دوره باید ان شاء اللَّه، شرکت بکنیم و امیدوارم که همه شرکت بکنند.
و شما بدانید که از مرکز ایران، اسلام پرتوش در تمام دنیا رفته است؛ همه جا هست ... اگر دیدند که رای دادن به رئیس جمهور، هر که می‌خواهد باشد، اجتماع در جمعیت مسلمین که هست، این اسباب تقویت اسلام است، آنهایی که به اسلام عقیده دارند، باید خودشان هم بیایند در میدان و بیایند رای بدهند. این طور نباشد که حالایی که مطابق میل من نشده، من کنار بروم.