تصویر امام در تبلیغات

پیام به ملت ایران (تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری)
۲۶ دی ۱۳۵۸/ ۲۷ صفر ۱۴۰۰
انتخابات و تبلیغات,
تصویر امام در تبلیغات

به اطلاع هموطنان عزیز برسانید که: عکس این جانب دلیل بر تایید کسی نبوده؛ چنانچه دلیل بر عدم تایید هم نمی‌باشد.