تقاضا دارم که به جمهوری اسلامی رای دهید

سخنرانی در جمع نمایندگان عشایر لرستان (عوامل پیروزی)
۲۸ اسفند ۱۳۵۷/ ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۹۹
رفراندوم جمهوری اسلامی,
تقاضا دارم که به جمهوری اسلامی رای دهید

در این رفراندمی که می‌شود، من خودم رای می‌دهم به «جمهوری اسلامی» و از شما هم تقاضا دارم که برای اسلام رای بدهید و به جمهوری اسلامی رای بدهید. آنهایی‌ که بر خلاف جمهوری اسلامی رای می‌دهند، آنها آزادند لکن بدانند که این یک امری است که مخالفت با ملت است، مخالفت با اسلام است؛ و من نصیحت می‌کنم آنها را که این کار را نکنند و همه با هم به جمهوری اسلامی رای بدهند.