همه قشرها مشارکت کنند

سخنرانی در جمع گروه تبلیغات قم (رفراندم جمهوری اسلامی)
۵ فروردین ۱۳۵۸/ ۲۶ ربیع الثانی ۱۳۹۹
رفراندوم جمهوری اسلامی,
همه قشرها مشارکت کنند

می‌دانید که ما باز راههای طولانی داریم، و در این راه طولانی همه با هم باید شرکت داشته باشیم تا بتوانیم کار را انجام بدهیم و به انجام برسانیم. باید در رفراندم تبلیغ کنید که همه کس- همه قشرها، زن و مرد از جوان شانزده ساله تا پیرمرد- در این شرکت کنند؛ زنها شرکت کنند. هیچ کس اهمال نکند. این سرنوشت ما در این رفراندم تحقق پیدا می‌کند: یا اسلام ان شاء اللَّه و یا- خدای نخواسته- غیر اسلام؛ یا جمهوری اسلام و یا- خدای نخواسته- طرحهای دیگری که شیاطین ممکن است که این طرحها را داشته باشند. باید مردم ایران عموماً و شما جوانها [هم‌]، در قم پاسداری کنید از این صندوقهایی که گذاشته می‌شود که مبادا یک کسی تصرف بیجا کند، خیانت بکند. من از خدای تبارک و تعالی توفیق شماها را می‌خواهم.