به هر نوع حکومتی که می‌خواهید رای بدهید

سخنرانی در جمع مردم و فراخوانی توده‌ها به شرکت در رفراندم‌
۹ فروردین ۱۳۵۸/ ۳۰ ربیع الثانی ۱۳۹۹
رفراندوم جمهوری اسلامی,
به هر نوع حکومتی که می‌خواهید رای بدهید

خداوند ان شاء اللَّه با همه شما با سلامت و با رحمت رفتار فرماید. فردا همه از خانه‌ها بیرون بیایید و همه رای بدهید به «جمهوری اسلامی». من تقاضا دارم که همه رای بدهید به «جمهوری اسلامی». البته آزاد هستید [به‌] هر چه خواستید رای بدهید. و اینکه در این ورقه‌ها «آری» و «نه» است، شما می‌توانید در «نه» هر فرمی را که می‌خواهید در او بگنجانید. لازم نیست که همان «نه» باشد؛ شما حق دارید، می‌توانید که در آن ورقه بنویسید «جمهوری دمکراتیک»، بنویسید «رژیم سلطنتی». هر چه خواستید بنویسید مختار هستید لکن البته رفراندم به معنی «آری» و «نه» است. انتخاب نیست، رفراندم است؛ رفراندم «آری» و «نه» است لکن شما مختارید که انتخاب کنید و یکی از آن چیزهایی که می‌خواهید بنویسید.