موظفید به رای دادن

سخنرانی در جمع افسران نیروی زمینی (اختلاف میان ملت و روحانیت)
بعد از ظهر ۹ فروردین ۱۳۵۸/ ۳۰ ربیع الثانی ۱۳۹۹
رفراندوم جمهوری اسلامی,
موظفید به رای دادن

از فردا شروع می‌شود به رفراندم و همه پرسی. همه شما موظفید که بروید و رای بدهید. آزادید در رای دادن، لکن من رایم جمهوری اسلامی است؛ و هر مُسْلمی هم رایش جمهوری اسلامی است و شما جوانان مُسْلم رایتان جمهوری اسلامی است؛ و بروید رای خودتان را در صندوقها بریزید. و من امیدوارم با اقامه جمهوری اسلامی همه مسائل ما خلاص بشود.