رفراندوم بی‌سابقه

پیام به ملت ایران (12 فروردین روز «جمهوری اسلامی»)
۱۲ فروردین ۱۳۵۸/ ۳ جمادی الاول ۱۳۹۹
رفراندوم جمهوری اسلامی,
رفراندوم بی‌سابقه

در تاریخ ایران چنین رفراندمی سابقه ندارد، که سرتاسر مملکت با شوق و شعف و عشق و علاقه به صندوقها هجوم آورده و رای مثبت خود را در آن ریخته و رژیم طاغوتی را برای همیشه در زباله دان تاریخ دفن کنند.