تعیین سن رای به حسب مرسومات

سخنرانی در جمع دانش‌آموزان (سهم کودکان و نوجوانان در نهضت)
۵ بعد از ظهر ۱۷ فروردین ۱۳۵۸/ ۸ جمادی الاول ۱۳۹۹
رفراندوم جمهوری اسلامی,
تعیین سن رای به حسب مرسومات

من از جهتی نگرانم و از جهتی خوشحال. از این جهت که به حَسَب قراردادهای دولتها و برای اثبات اشکالاتی اگر به نهضت ما بخواهند وارد کنند، شانزده ساله کمتر را اجازه اخذ رای از آنها نداده‌اند. از این جهت متاثرم. و از تاثر این فرزندانم- که- برای خاطر اینکه به آنها این اجازه نداده‌اند نیز متاثرم. لکن از این جهت که این شور و شعف را در شما فرزندان عزیزم می‌بینم و این توجهی که شما به امور اجتماعی خودتان دارید و این عُلقه‌ای «1» که به اسلام و کشور اسلامی خودتان دارید، خیلی مسرورم. این طور نیست که جلوگیری از اخذ رای به حساب نیاوردن شما فرزندان عزیز باشد. این برای یک مرسوماتی است که در دنیا هست و ما هم ناچار، برای رفع اشکالات به رفراندم، باید تا حدودی مراعات کنیم ... نگویید که شما را خدای نخواسته به حساب نیاورده‌اند.