رفراندوم، پیروزی ملت

سخنرانی در جمع دانشجویان دختر (حفظ وحدت و حضور در صحنه‌ها)
صبح ۲۴ فروردین ۱۳۵۸/ ۱۵ جمادی الاول ۱۳۹۹
رفراندوم جمهوری اسلامی,
رفراندوم، پیروزی ملت

ما از شما همه متشکریم که در رفراندم شماها همه شرکت کردید و موجب یک پیروزی شدید که در دنیا نمونه است. سابقه نداشت یک همچو رفراندم در دنیا که از ملت 35 میلیونی بیش از بیست میلیون رای مثبت داشته باشد، و همین طور با شور و شعف و اشتیاق دنبال رای دادن برود.