پیروزی بیمه‌شده

سخنرانی در جمع روحانیون و نمایندگان تبریز (سهم آذربایجان در نهضتها)
صبح ۲۸ شهریور ۱۳۵۸/ ۲۷ شوال ۱۳۹۹ «۱»
رفراندوم جمهوری اسلامی,
پیروزی بیمه‌شده

یک مملکتی که در رفراندمش شما دیدید که تمام آنها یک طرف شدند مقابل مسلمانها، مسلمانها، 98 یک قدری بیشتر یا 99، در صورتی که اینها روی اسلامیتشان فشاری به کسی نیاوردند و- عرض می‌کنم که- الزامی نکردند و آزادی بود و آنها خرابکاری هم کردند و تحریم هم کردند، عرض می‌کنم که سوزاندند هم باز بعضی از صندوقها را، در عین حال، تقریباً 98 و چند این طرف بودند و یک عده کمی، یک و چند، آن طرف بودند- یک همچو مملکتی که 98 بیشترش مسلمانند، علاقه دارند به اسلام، علاقه دارند به کشور اسلامی، علاقه دارند به ملت خودشان، این را نمی‌شود هیچ وقت با این حرفها و با این قلمها، اینها بیخود خودشان را معطل کرده‌اند! این نمی‌شود؛ نشدنی است. پیروزی شما بیمه شد پیش خدا.