مقابله ارتش با ملت

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری و فرماندهان ارتش (تصفیه ارتش)
۱ آبان ۱۳۵۸/ ۱ ذی الحجه ۱۳۹۹
ارتش شاهنشاهی,
مقابله ارتش با ملت

شما می‌دانید که سابق، بنا بر این بود که ارتش را در مقابل ملت قرار بدهند. و این نکته‌اش این بود که چون سران بالا خیانتکار بودند و از ملتها می‌ترسیدند، چون از ملت می‌ترسیدند، علاج را این می‌دیدند که باید با ملت مقابله کنند. از این جهت، قوای انتظامی را، و بالاتر قوای ساواک را در مقابل ملت قرار داده بودند برای ایجاد رعب، مردم وقتی که این لباس را می‌دیدند به وحشت می‌افتادند. وقتی اسم «ساواک» را می‌شنیدند وحشت می‌کردند. اگر یک مشکلی برای کشور پیش می‌آمد، مردم اگر دامن‌نمی‌زدند نمی‌زدند به آن مشکل، همراهی هم نمی‌کردند، بی‌تفاوت بودند، برای اینکه می‌دیدند که اینها مقابل هم هستند؛ تربیت این طور شده است که تمام قوای انتظامی و دولتی در مقابل ملت باشد.