بر علما و دانشمندان است که در صحنه بمانند

سخنرانی در جمع نمایندگانی از اقلیتهای مذهبی (همگامی مکاتب توحیدی)
صبح ۲۷ آبان ۱۳۶۱/ ۲ صفر ۱۴۰۳
انتخابات و خواص,
بر علما و دانشمندان است که در صحنه بمانند

امروز در ملت ما مطرح است قضیه مجلس خبرگان برای تعیین رهبری. این مسئله‌ای است که نباید ملت ایران برای آن کم ارج قائل باشد. الآن یک دسته از فراری [ها]- که شنیدم- دوره افتاده‌اند که این مجلس خبرگان نباید باشد، برای اینکه تضعیف رهبری‌ است. مجلس خبرگان تقویت رهبری است. گول این حرفها را نخورند. باید همه وارد بشوند. این یک تکلیف است. حفظ اسلام یک تکلیف شرعی است برای همه ما. حفظ مملکت توحیدی یک تکلیفی است برای همه قشرهای ملت. و چنانچه همه با هم نباشند و در صحنه حاضر نباشند و رای به وکلا ندهند و رای به مجلس خبرگان ندهند و وکلایی که باید تعیین بشود و کسری دارند رای کم بیاورند، این [ها] بر خلاف تکلیف عمل کرده‌اند. باید همه در صحنه باشند و همه وارد باشند. و من به قشر روحانیت هم عرض می‌کنم که کناره‌گیری موجب این می‌شود که همان طوری که در زمان سابق از [این‌] کناره‌گیری علمای مذاهب، اسباب این شد که ملت ما و بزرگانشان جدا شدند و هر کاری خواستند دولتها کردند و دولتها را به حال خود گذاشتند و هر طور سرکشی خواستند کردند، چنانچه شما از صحنه بیرون بروید و علما، دانشمندان از صحنه بیرون بروند، این اسباب این می‌شود که باز آن مسائل سابق پیش بیاید. امروز تکلیف است؛ مجلس خبرگان تکلیف است برای همه که هم در آن که می‌خواهد خبره بشود باید برود اسم‌نویسی کند، آن که لایق است برود و اسم‌نویسی کند و ملت به آنها رای بدهند. در هر صورت، چنانچه ما همه‌مان در صحنه نباشیم و همه به فکر این نباشیم که این کشور را از شرّ مفسدان نجات بدهیم، اگر به فکر نباشیم- خدای نخواسته- اگر در وضع حاضر هم خیلی تاثیر نکند، در وضع آینده ملت باز تاثیر می‌کند و- خدای نخواسته- دوباره ملت ما را گرفتار آن طور اشخاص می‌کند که بر صغیر و کبیر ما رحم نکنند.