همانند نماز، مکلفیم به تعیین سرنوشت

سخنرانی در جمع خانواده‌های شهدای هفتم تیر (هوشیاری در مقابل توطئه‌ها)
صبح ۱۱ تیر ۱۳۶۰/ ۲۹ شعبان ۱۴۰۱ «۱»
انتخابات,
همانند نماز، مکلفیم به تعیین سرنوشت

به زن و مرد و آن کسی که به حد رای دادن قانونی رسیده واجب است این مساله که در پای صندوق‌های تعیین رئیس جمهور حاضر بشوند و رای بدهند. چنانچه سستی بکنید، کسانی که می‌خواهند این کشور را به باد فنا بدهند، ممکن است پیروز بشوند. باید همه شما، همه ما، زن و مرد، هر مکلف همان طور که باید نماز بخواند، همان طور باید سرنوشت خودش را تعیین کند. ما یک سیلی خوردیم از اشتباه، ما همه این نابسامانی‌هایی که الآن داریم برای اینکه اشتباه کردیم، نباید اشتباه تکرار بشود. دنبال این باشید که یک نفر صد در صد مکتبی، اسلامی، در خط اسلام، برای ریاست جمهور انتخاب کنید. همه گروه‌ها و همه جمعیت‌ها، همه علمای بلاد و همه مردم بلاد باید در این امر حیاتی که اگر اشتباه باز بکنیم، باز بعد از چندی باید یک عزلی پیش بیاید و دوباره از سر گرفتار بشود، باز اشتباه نکنیم.