اصلاح امور به دست مجلس

سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و مسئولین بنیاد 15 خرداد (مجلس و اهمیت آن)
صبح ۱۴ خرداد ۱۳۶۲/ ۲۲ شعبان ۱۴۰۳
مجلس شورای اسلامی, انتخابات و مردم,
اصلاح امور به دست مجلس

راجع به مجلس هم باید عرض بکنم که در کشوری که مثل کشور ایران بحمد اللَّه الآن یک جمهوری اسلامی به تمام معنا هست و در صدد اسلامی کردن همه امور هست، مجلس مثل، همان طوری که صنایع مادر ما داریم، مجلس هم این طور است که اگر مجلس یک مجلس اسلامی که با انتخابات صحیح انجام بگیرد، و اشخاصی که انتخاب می‌شوند واقعاً منتخب ملت باشند، تمام کارهای کشور با دست مجلسی‌ها اصلاح می‌شود.