از توده مردم

سخنرانی در جمع گروهی از معلمان مازندران (مقایسه نظام اسلامی با رژیم طاغوت)
قبل از ظهر ۷ اردیبهشت ۱۳۶۰/ ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۰۱
کارگزاران نظام اسلامی,
از توده مردم

اگر شما شکل و شمایل وزرای این حکومت را تماشا کنید و سوابق زندگی آنها را، می‌بینید که حتی یک نفر از آنها شبیه به آن افرادی که در زمان طاغوت بود نیستند، اینها چهره‌هایی هستند از خود ملت و چهره‌هایی هستند که از توده مردم هستند. دیگر «سلطنه» ها نیست در کار و «مُلک» ها «1» در کار نیست، و امثال ذلک.