از پایین‌ها آمده‌اند

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم
صبح ۹ شهریور ۱۳۶۰/ ۱ ذی القعده ۱۴۰۱
کارگزاران نظام اسلامی,
از پایین‌ها آمده‌اند

ما حکومتمان و افرادی که در راس حکومت بودند چون از همین مردم هستند و از اشخاصی نیستند که از آن بالاها؛ یعنی، آن پایین‌ها آمده باشند و حکومت کرده باشند بر ملت، از این جهت، ملت ما آرام است، دلش مطمئن است به اینکه وقتی که این شهدا نباشند، به جای آنها، داوطلبانی برای شهادت حاضر به صحنه هستند.