روحانیت را از دست بدهیم، شکست می‌خوریم

سخنرانی در جمع دانشجویان (ریشه‌های انقلاب- دانشگاه و حوزه)
۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۲۴ جمادی الثانی ۱۳۹۹
حوزه و دانشگاه, روحانیت و مردم,
روحانیت را از دست بدهیم، شکست می‌خوریم

دانشگاهی‌ها که یک عضو موثرند، توجه به این داشته باشند که ما باید با این معممین که یک عضو موثرند [با هم باشیم‌]. آقایان خیال نکنند که معممین چه! شما می‌بینید که ملت با اینهاست. ملت- که با شما با آن ملت می‌خواهید کار انجام بدهید- با اینها هستند؛ هر روزی این‌ها بخواهند ملت را به یک راهی ببرند تبعیت می‌کنند؛ برای اینکه این‌ها را نماینده امام می‌دانند تبعیت می‌کنند. این‌ها را از دست ندهید، این یک قوه بزرگی است؛ این قدرت را از دست ندهید. این را من حالا نمی‌گویم؛ نجف هم که بودم- و سابق هم، قبل از آن هم- می‌گفتم که ما این قشر روحانی را اگر از دست بدهیم شکست می‌خوریم.