نمونه‌ای از اسلام

سخنرانی در جمع روحانیون، پاسداران و اهالی کرج (مخدوش شدن چهره اسلام)
۸ خرداد ۱۳۵۸/ ۳ رجب ۱۳۹۹ «۱»
روحانیت,
نمونه‌ای از اسلام

حالا که مملکت دست خود مردم افتاده است، و ادعا این است که یک حکومت اسلامی است، که یک جمهوری اسلامی است، حالاست که خطر زیاد است. حالاست که برای قشر روحانیت از همه بیشتر؛ برای اینکه این‌ها نمونه‌ای از اسلام هستند؛ نمونه‌ای از انبیا هستند.