دفاع مقدّس تا سقوط صدامیان

پیام به اعضای سمینار «لبیک یا امام»؛ (لزوم حضور فعال در جبهه‌ها)
۱۵ فروردین ۱۳۶۵/ ۲۴ رجب ۱۴۰۶
دفاع مقدس,
دفاع مقدّس تا سقوط صدامیان

نکته دیگری که باید به ملت عزیز و مسئولین محترم و رزمندگان سلحشورمان تذکر دهم این است که با وجود اینکه در تمامی جبهه‌های نبرد پیروزی و برتری با شماست و خواب راحت از چشم عفلقیان گرفته شده، ولی این پایان راه دفاع مقدس از کشور اسلامی و دفع تجاوز نیست. مسئولین و فرماندهان ارتش و سپاه و بسیج با استفاده از امکانات مادی و معنوی خود، با تزلزل سخت و عمیق حاکم بر پیکر پوسیده عراق، در جبهه‌های جنگ، خصوصاً در نبرد قهرمانانه «فاو»، به نبرد بی‌امان خود و مقاومت تا سقوط صدامیان ادامه دهند؛ و با وحدت و انسجام کامل در صفوفی به هم پیوسته امان را از آنان سلب نمایند؛ و خدای ناکرده غرور از پیروزی‌ها باعث سستی در تکلیف یا بی‌دقتی در برنامه‌ها نگردد. و من با کمال تواضع، از این مدافعان پیروز می‌خواهم که هیچ گاه از نصرت حق و توکل بر خدای بزرگ غافل نباشید و مَا النَصرُ إلَّا مِن عِندِ اللَّهِ العزیزِ الحکیمِ. «۱»