امامان جمعه در انتخابات جانبداری نکنند

نامه به دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه (عدم دخالت ائمه جمعه در انتخابات)
۳۱ خرداد ۱۳۶۶/ ۲۴ شوال ۱۴۰۷ «۱»
نماز جمعه,
امامان جمعه در انتخابات جانبداری نکنند

بر اساس تجربیات حاصله از انتخابات دور اول و دوم مجلس شورای اسلامی و بروز اختلافات در پاره‌ای شهرها بدین وسیله به آقایان محترم ابلاغ می‌شود از معرفی افراد به عنوان کاندیدا و موضع‌گیری له یا علیه اشخاص و استفاده انتخاباتی از تریبون نماز جمعه خودداری نمایند.