نهضت امام (ع) را حفظ می‌کند

سخنرانی در جمع مردم و عشایر (پاسخ به اتهامات- فلسفه قیام عاشورا)
۳۰ مهر ۱۳۵۸/ ۳۰ ذی القعده ۱۳۹۹
عزاداری,
نهضت امام (ع) را حفظ می‌کند

گریه کردن بر شهید؛ نگه داشتن زنده نگه داشتن نهضت است اینکه در روایت هست که کسی که گریه بکند یا بگریاند، یا به صورت گریه دار خودش را بکند، این جزایش بهشت است. «1» این برای این است که حتی آنی که با صورت گریه دار خودش را، صورتش را می‌کند یک حال حزن به خودش می‌دهد و صورت گریه دار به خودش می‌دهد، این نهضت را دارد حفظ می‌کند؛ این نهضت امام حسین- سلام اللَّه علیه- را حفظ می‌کند. ملت ما را این مجالس حفظ کرده.